PRIVACY VERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

 

Verhagen Hoveniersbedrijf verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de diensten die Verhagen Hoveniersbedrijf levert, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Verhagen Hoveniersbedrijf dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Verder worden persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen.

 

Verhagen Hoveniersbedrijf verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, e-mail of telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. De persoonsgegevens die wij verwerken bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit voor – en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die aan Verhagen Hoveniersbedrijf worden verstrekt.

 

WAAROM VERHAGEN HOVENIERSBEDRIJF DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

Verhagen Hoveniersbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of opdracht.

– Het afhandelen van uw betaling.

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

– Verhagen Hoveniersbedrijf verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

Verhagen Hoveniersbedrijf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?

Verhagen Hoveniersbedrijf verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Verhagen Hoveniersbedrijf gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Google heeft van Verhagen Hoveniersbedrijf geen toestemming  de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Verhagen Hoveniersbedrijf gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Alle gegevens die Verhagen Hoveniersbedrijf van u verwerkt, mag u inzien en aanpassen. Als u geen gerichte informatie van ons wilt ontvangen over onze dienstverlening, dan kunt u dit stopzetten. U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Let erop dat we dat niet altijd mogen doen in verband met wet- en regelgeving. We laten u natuurlijk altijd weten waarom we in zo’n geval uw gegevens niet kunnen wissen.

 

BEVEILIGING

Verhagen Hoveniersbedrijf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@verhagenhoveniersbedrijf.nl

 

WIJZIGINGEN

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

 

 

www. verhagenhoveniersbedrijf.nl is een website van Verhagen Hoveniersbedrijf en is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres:

Lopensestraat 7,
5688 MK  Oirschot

Telefoon: (06) 25 51 05 68

Email: info@verhagenhoveniersbedrijf.nl

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 17152774